Logo
नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग
सिंहदरवार, काठमाडौं
Nepali
English
Notice
नेपाल विशेष सेवाको अनुसन्धान सहायक पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि वैकल्पिक उम्मेदवारलाई सिफारिस गरिएको छ । नेपाल विशेष सेवाको अनुसन्धान अधिकृत पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि वैकल्पिक उम्मेदवारलाई सिफारिस गरिएको छ ।
Mission
मिशन

मिशन

नेपाल राज्यको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनताको रक्षा, आन्तरिक एवं राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको प्रवर्द्धन एवं सम्वर्द्धन गर्ने

Document
सूचना

सूचना विवरण

Notice
नेपाल विशेष सेवाको अनुसन्धान सहायक पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि वैकल्पिक उम्मेदवारलाई सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना – २०८१/०३/१९
Notice
नेपाल विशेष सेवाको अनुसन्धान अधिकृत पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि वैकल्पिक उम्मेदवारलाई सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना २०८१/०३/१७
Notice
नेपाल विशेष सेवाको सहायक सूचक‚सुरक्षागार्ड र परिचर पदको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना – २०८१/२/११
Notice
नेपाल विशेष सेवाको अनुसन्धान अधिकृत र अनुसन्धान सहायक पदको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना-२०८०|०३|०२
Notice
Invitation for Bids -Procurement of Furniture and Furnishing Items
Notice
Invitation for sealed Quotation- Procurement of Renovation Works of Main Entrance Gate -2081/01/30
Notice
Invitation for Bids for the Procurement of Machinery Items-2024/05/08
Notice
Surveillance Equipment सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृतीको लागि आशयको सूचना – फागुन ६
Notice
National Intelligence Integration Data Center सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृतीको लागि आशयको सूचना
Document
समाचार

समाचार